Vi är ett behörigt företag utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Tevax Bygg – Den enda byggfirman du behöver

För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss

Tevaxbygg tillhandahåller en heltäckande service inom byggsektorn. Från planering till färdigt bygge. Vårt verksamhetsområde är primärt Skåne, men vi utför även arbeten på andra platser i landet.

Vi arbetar med höga kvalitetskrav och nära och täta kundkontakter genom hela byggprocessen. Vi förstår hur den nya snabba världen fungerar och finns därför alltid tillgängliga, antingen på plats, på telefon eller på mail. Varför oss anlita oss? TevaxBygg är totalentreprenörer vilket gör det enkelt för dig. Du behöver inte leta efter andra parter, vi sköter allt. Ska du bygga nytt kan vi ta fram ritningar och bygglovhandlingar och tar hand om det formella arbetet.

Kontakta oss